Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ย้ายค่ายมาได้ซิมแล้วต้องทำไงใส่เครื่องแล้วไม่มีสัญญาน

ต้องทำไงต่อครับแล้วจะได้เครื่องไม
1 คำตอบ 1
Highlighted
สมาชิกขาประจำ

เรื่อง: ย้ายค่ายมาได้ซิมแล้วต้องทำไงใส่เครื่องแล้วไม่มีสัญญาน

 

สวัสดีครับคุณ @ธนชาต

 

 

หลังจากได้รับซิมดีแทคแล้ว ให้เก็บซิมไว้ก่อนเนื่องจากซิมใหม่ยังไม่มีสัญญาณ

  

ให้รอรับ SMS แจ้งผลการโอนย้ายค่ายอีก 2 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เมื่อย้ายค่ายสำเร็จ ซิมการ์ดเดิมจะถูกตัดสัญญาณทันที  จากนั้นใส่ซิมใหม่ดีแทคเปิดใช้งานได้เลย 

   

แล้วรอการติดต่อ เพื่อนัดจัดส่งเครื่องตามที่เลือกรับสิทธิ์ไว้อีกครั้ง ภายใน 3 วันทำการนับจากโอนย้ายสำเร็จ