Thanattha
Viewers

ย้ายค่ายจากดีแทคไปทรู ทำไมถึงถูกยกเลิกคะ

ย้ายค่ายจากดีแทคไปทรู 
วันนี้ 2 ต.ค. 60 15.26 น.

แท็ก (2)
2 คำตอบ 2
DigitalFast
Quality Reviewer

เรื่อง: ย้ายค่ายจากดีแทคไปทรู ทำไมถึงถูกยกเลิกคะ

เรียนคุณ @Thanattha

แนะนำส่งข้อมูลทางลิ้งค์

https://goo.gl/swGuuH ถึง dtac call center ตรวจสอบและแนะนำให้ก่อนนะครับ
DigitalFast
Quality Reviewer

เรื่อง: ย้ายค่ายจากดีแทคไปทรู ทำไมถึงถูกยกเลิกคะ

แนะนำลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด ออกจากหน้ากระทู้  เพื่อป้องกันการนำไปแอบอ้าง  หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับ

หากจำเป็นต้องส่งข้อมูลเหล่านั้น 
เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม 
สามารถส่งได้ที่ลิ้งค์
https://goo.gl/swGuuH  ครับ