ผู้ชมขาประจำ

ยังไม่ได้รับข้อความเบอร์

ต้องทำอย่างไร
2 คำตอบ 2
dtac app Newbie

เรื่อง: ยังไม่ได้รับข้อความเบอร์

@Pla79976 ไม่ทราบว่าต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรครับ รบกวนขยายความทีคับ

Highlighted
dtac app Newbie

เรื่อง: ยังไม่ได้รับข้อความเบอร์

ไม่ทราบว่าคุณ @Pla79976 ยังไม่ได้รับข้อความเนื่องจากการทำรายการในด้านใดครับ