ผู้ชม

ยกเลิกรายเดือน

อยากยกเลิกรายเดือนเนื่องจากไม่ได้ใช้งานพอดีถามทางศูนย์ใกล้บ้านที่ซื้อมือถือชี้แจ้งว่าต้องไปทำที่สาขาใหญ่แต่ไกลจากบ้านมากไม่สะดวกไปและไมช่มีใครไปทำให้รบกวนเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเนื่องจากตอนนีิเราอยู่ต่างระเทศดั้งนั้นจะยกเลิกรายเดือนและไปใชระบบเติมเงิน

ขอบคุณ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกรายเดือน

@Lowz56789 น้องฟ้ารบกวนขอทราบ เบอร์โทร , ชื่อจดทะเบียน เพิ่มเติมเพื่อช่วยดูแลให้ค่ะ โดยแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

10475

dtac feedback team