ผู้ชมขาประจำ

ภาษี ณ ที่จ่าย

เป็นลูกค้านิติบุคคลรายเดือน ต้องยื่นเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกเดือนส่งกรมสรรพการ แต่รอบนี้ไปชำระค่าบริการที่ธนาคารเลยไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ อยากรู้ว่าสามารถยื่นหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ศูนย์DTACภายในเดือนนี้ได้มั้ย ถ้าไม่ได้มีวิธีไหนที่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้บ้างเพราะได้รับmessageเรียบร้อยแล้วว่าชำระค่าบริการแล้ว

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ภาษี ณ ที่จ่าย

@Yuttsu สามารถดำเนินการย้อนหลังได้ 1 เดือนนะคะ แนะนำนำเอกสาร ติดต่อดำเนินการได้ที่ สำนักงานบริการ (dtac hall ) โดยตรงค่ะ ตรวจสอบสาขาที่สะดวกได้ที่ >> https://www.dtac.co.th/help/store-locations.html เลือกเป็นสำนักงานบริการ (dtac hall) นะคะ

10475

dtac feedback team