Highlighted
นักตอบมือใหม่

ปรับปรุบนานขนาดนี้เลยหรอ

ปรับปรุบการชำระเงินผ่านดีแทคเสร็จเมื่อไหรครับ....ผมคิดว่าถามไปก็แค่นั้นเดี่ยวพวกคุณก็บอกว่า อินบ๊อกๆ...พนักงานไม่รู้หรือไงครับ....ผมใช้มาขนาด...จุจุก็ทำแบบนี้กับลูกค้าฟรอ