tontakhob
Regular Viewers

บัตรเติมเงินดีแทคหมดอายุ

จากร้านค้าค่ะ  บัตรเติมเงินหมดอายุแล้ว เซลบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้ เนื่องจากเปลี่ยนนโยบายตั้งแต่พฤษภาคม แต่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้ร้านค้าเสียเงินค่าบัตรเอง ทั้งที่บริษัทก็ไม่ได้เสียอะไร อย่างนี้ได้เหรอคะ เหมือนผลักภาระให้กัน