Regular Viewers

นาย. สุรวุธ อาษา

ลืมกรอกรหัสแสดงตัวตนคับ หมายเลข 096657xxxx รหัสการขอย้ายค่ายคือ 88593129 ในใบแบบฟอร์มสมัคร และลืมกรอก Promotion. คับ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: นาย. สุรวุธ อาษา

น้องใจดี ได้รับข้อมูลและแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมคุณ ผ่านทาง inbox เรียบร้อยแล้วนะคะ 

7416 

dtac feedback team