Regular Viewers

ที่ดินติดจำนองธนาคาร ให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาได้หรือไม่

ที่ดินติดจำนองธนาคาร ให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาได้หรือไม่

แท็ก (1)
2 คำตอบ 2
Quality Reviewer

Re: ที่ดินติดจำนองธนาคาร ให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาได้หรือไม่

สำหรับการให้เช่าพื้นที่นั้นควรเป็นพื้นที่ที่เป็นของตนเองและไม่มีภาระติดพันใดๆนะครับ
สมาชิกขาประจำ

เรื่อง: ที่ดินติดจำนองธนาคาร ให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาได้หรือไม่

ผู้แนะนำพื้นที่จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ และ/หรือเป็นผู้มีสิทธิในพื้นที่ได้ตามกฎหมาย โดยมีเอกสารสิทธิ์แสดง หรือสามารถพาไปเจรจากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้มีสิทธิ์ให้เช่าตามกฎหมาย หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจให้เช่าได้

 

**ทั้งนี้คุณพี่ @vip06052525 สามารถแนะนำพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรับเงินรางวัล 10,000 บาทได้นะครับ