Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ทำไม Dtac ถึงใช้เติมเกมส์หลายเกมส์ไม่ได้

ทำไม Dtac ถึงใช้เติมเกมส์หลายเกมส์ไม่ได้ เช่น เติมการีน่าเชลล์ไม่ได้ ทั้งที่แต่ก่อนสามารถเติมได้

อยากรู้ครับ