Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ทำไมโทรผ่าน Dtac Wifi Calling แต่ถูกเรียกเก็บเงิน

ยู่ต่างประเทศ ใช้โทรและรับสายผ่าน Dtac Wifi Calling แต่กลับถูกเรียกเก็บเงินในอัตราค่าโทรจากต่างประเทศ รบกวนช่วยตรวจสอบและตอบกลับด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ทำไมโทรผ่าน Dtac Wifi Calling แต่ถูกเรียกเก็บเงิน

สำหรับหมายเลข 6699464xxxx ที่คุณ   แจ้งเข้ามานั้น เกี่ยวกับการถูกคิดค่าบริการ โทรและรับสายผ่าน Dtac Wifi Calling

น้องฟ้าส่งเรื่องตรวจสอบการใช้งานให้เรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนรอการแจ้งผลอีกครั้งนะคะ 

 

 
7416 
 

dtac feedback team