wasanap
Readers

ชำระค่าโทรศัพท์ผิดหมายเลข

ชำระค่าโทรศัพท์ผิดหมายเลข ต้องทำอย่างไรค่ะ

1.ทำรายการผ่าน Thanachart Inet  หมายเลขอ้างอิง 1901210040241

2.หมายเลขที่ต้องชำระที่ถูก คือ 0896541890

3.หมายเลขที่ชำระผิด คือ 0897541890

4.ยอดเงิน 533.93

 

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ชำระค่าโทรศัพท์ผิดหมายเลข

@wasanap น้องฟ้าตรวจสอบพบว่าได้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะ หากทราบผลคืบหน้าแล้วจะได้รับ sms แจ้งกลับค่ะ

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team