Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ครบสัญญาแล้วแต่ทำไมพอเอาซิมออกแล้วเครื่องยังถามหาซิมอีก

เป็น samsung a20 ครบสัญญาแต่พอเอาซิมออกเครื่องยังถามหาซิมดีแทคอยู่ครับ