Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ข้อความเสียงฟังไม่ได้

เข้าฟังข้อความเสียงไม่ได้ครับ ให้ใส่รหัส ไม่ทราบว่ารหัสอะไร ขอรหัสได้ที่ไหนครับ

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ข้อความเสียงฟังไม่ได้

@adisornkhamphan ❦ ดีแทคสวัสดีค่ะ สำหรับการรับฝากข้อความทางเสียง หากท่านใช้งานบริการ
ดังกล่าวจะได้รับจะได้รับ sms แจ้งรหัส 4 หลักในการใช้บริการ หากไม่ได้รับ รบกวนแจ้งหมายเลขและ
ชื่อ-นามสกุลผู้จดทะเบียนเพื่อตรวจสอบและดูแลเพิ่มเติม โดยแจ้งเข้ามาได้ทาง inbox Community
>> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ น้องฟ้ายินดีบริการค่ะ

dtac feedback team