teope
Just browsing

ขึ้นว่าไม่มีบริการ

เครื่องขึ้นว่าไม่มีบริการ เป็นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 24 ม.ค. 61 อยู่พื้นที่เกาะพีพีครับ ช่วยเร่งตรวจสอบให้ด้วยครับ ติดต่อใครไม่ได้เลย