นักตอบมือใหม่ Ezy
นักตอบมือใหม่

ขอ หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คือ โทรไป 1678 เมื่อ 20/1/63 รับปากว่าจะติดต่อกลับ 21/1/63

ไม่มีใครติดต่อมา เรื่องขอเอกสาร การได้เครื่อง หัวเว่ย y5 lite ฟรี เพื่อประกอบการ ยื่นภาษี

ข้อความจากกรมสรรพากร

"1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ หรือการอื่นๆ

1.1 ในเบื้องต้นพบว่าท่านมีเงินได้ค่าของรางวัลจาก บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ยังไม่ได้นำมารวมคำนวณภาษี จึงขอให้ท่านดำเนินการยื่นแบบฯ เพิ่มเติม พร้อมนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จากบริษัทฯ ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ด้วย"

คือเขาจะเอามูลค่าของเงินรางวัล ไปเป็นรายได้ เพื่อจะกลับมาคิด อัตราภาษีผม ว่าควรจะหักภาษีกี่ % เบื้องต้นช่วยส่งมาด้วยครับ

1 คำตอบ 1
นักตอบมือใหม่ Ezy
นักตอบมือใหม่

เรื่อง: ขอ หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เจ้าหน้าที่ไปไหนหมดครับ