Highlighted
ผู้ชม

ขอเปลี่ยน username

สวัสดีค่ะ

 

คือเคยขอให้ช่วยเปลี่ยนชื่อ user name ไปแล้วหนึ่งครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ และพอดีหาข้อความที่เคยส่งหรือเมลล์ที่เคยส่งให้ไม่เจอ เลยมาส่งเมลล์ให้ช่วยอีกครั้งค่ะ

 

รบกวนเปลี่ยนusername ใหม่เป็น 

 

AnnitaJes

 

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ สัญลักษณ์แสดงอารมณ์มีความสุข

2 คำตอบ 2
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ขอเปลี่ยน username

 

@AnnitaJes น้องฟ้าประสานงานให้เรียบร้อยค่ะ  หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะมา update เพิ่มเติมนะคะ 

 

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team

dtac call center

เรื่อง: ขอเปลี่ยน username

 

@AnnitaJes  update ค่ะ  น้องฟ้าได้แก้ไข Username ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ 

 

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team