Highlighted
New here

ขอรหัส PUK

0949051xxx

นายภานุเดช โจะโหวะสิงห์

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ขอรหัส PUK

สำหรับการขอรหัส puk นั้น  รบกวนคุณguyanakim  แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ  

 

 

 

-รุ่น เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ปัจจุบัน 3 เดือนที่ผ่านมา (ไม่รวมเดือนปัจจุบัน) ทำบริการใจดีให้โอน ครั้งละกี่บาท

-3 เดือนที่ผ่านมา (ไม่รวมเดือนปัจจุบัน) มีการเติมเงินโดยปกติครั้งละกี่บาท

-3 เดือนที่ผ่านมา (ไม่รวมเดือนปัจจุบัน) ส่วนใหญ่เติมเงินผ่านช่องทางใด

-โดยปกติเติมเงินบ่อยแค่ไหน (เช่น 2-3 ครั้งต่อเดือน)

 

และแนบ link  นี้แจ้งกลับมาทาง inbox นะคะ  

dtac feedback team