Highlighted
Regular Viewers

ขอรหัสย้ายค่ายไม่ได้

ผมต้องการทำเรื่องย้ายค่ายโดยกด *151*รหัสประจำตัวประชาชน# แต่ระบบแจ้งว่า "การขอรหัสย้ายค่ายไม่สำเร็จ เนื่องจากยังมีสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่ได้แจ้งยกเลิก" เมื่อลองโทรหา call center ทางเบอร์ 1678 ได้รับแจ้งว่า เปลี่ยนรายเดือนเป็นเติมเงิน ถูก DTAC ล็อกไว้อีก 180 วัน อยากทราบว่าหมายความว่ายังไงครับ เพราะตอนทำเรื่องก็ไม่ได้มีการแจ้งหรือกล่าวถึงเรื่องนี้เลย