ผู้ชมขาประจำ

ขอทราบประวัติการโทร

ขอทราบประวัติการโทรออก ของวันที่ 20/01/2563 ครับ