pratinan
Just browsing

ขอคืนแทบเล็ต เนื่องจากเข้าใจ ได้รับสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ

ขอคืนแทบเล็ต เนื่องจาก ซื้อแทบเล็ตออนไลน์ แต่มีการเปลี่ยนสินค้าจาก tab a8 with spen เป็น tab a8 ธรรมดา   ซึ่งช่วงแรกที่ดู มี spen มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เข้าใจผิด จึงจะขอคืนสินค้าดังกล่า และเปลี่ยน แพคเกจกลับไปเหมือนเดิม365102.jpg365103.jpg365104.jpg365105.jpg

4 คำตอบ 4
dtac_Callcenter
dtac call center

ขอคืนแทบเล็ต เนื่องจากเข้าใจ ได้รับสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ

น้องฟ้านุชชี่ได้รับข้อมูลของคุณ pratinan ทาง inbox และแจ้งกลับเรียบร้อยแล้ว รบกวนตรวจสอบจากทาง inbox ได้เลยนะคะ
</
pratinan
Just browsing

เรื่อง: ขอคืนแทบเล็ต เนื่องจากเข้าใจ ได้รับสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ

ไม่มีคำตอบใดๆ จาก dtac

pratinan
Just browsing

เรื่อง: ขอคืนแทบเล็ต เนื่องจากเข้าใจ ได้รับสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ

สรุปอย่างไร คืนได้?  จะให้คืนยังไงครับ

 

dtac_Callcenter
dtac call center

ขอคืนแทบเล็ต เนื่องจากเข้าใจ ได้รับสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ

กรณีสั่งซื้อสินค้าจากช่องทาง Online store หลังจากที่ทำการสั่งซื้อและรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการซื้อรวมถึงไม่สามารถคืนสินค้าได้นะคะ น้องฟ้านุชชี่ต้องขออภัยด้วยนะคะ
</