supatc
Just browsing

ขอคัดค้านการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชุมชน

ขอคัดค้านการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนทื่ ในพื้นที่ชุมชน

 

เรียน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ Dtac

 

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  มีเจ้าหน้าที่ Dtac นำประกาศมาติดบอร์ดพลาสติกผูกไม้ปักกับดินซึ่งติดกับบัานที่อยู่อาศัยด้านข้าง

แจ้งว่าจะมีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชนิด โครงสร้าง Self Support ความสูง 30 เมตร ในประกาศระบุว่า

ได้รับใบอนุญาติให้เข้าติดตั้งได้ และจะเริ่มดำเนินการติดตั้งเสา ระหว่าง 31/10/60 ถึง 29/1/61 

 

ทางเราตกใจมาก เนื่องจากไม่เคยได้รับข้อมูลหรือแบบสอบถามความคิดเห็น แจ้งจาก Dtac  มาก่อน

จึงมีข้อสงสัยว่า การขออนุญาติเข้าทำการติดตั้งเสานั้น ทำไมไม่มีการจัดทำแบบสอบถามหรือประชาวิจารณ์

เป็นการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพี้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ติดต้ังเสาสัญญาณ เพื่อจัดทำรายงาน ขอใบอนุญาติเข้าติดตั้ง

ซึ่งข้อกฏหมายกำหนดไว้

ปัญหาที่พบคือ:

1) พื้นที่ตั้งเสาอยู่กลางชุมชน มีบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นร้อยหลังคาเรือน ซึ่งมีทั้ง เด็ก คนชรา และ ป่วย .

2) พื้นที่ติดตั้งเสาไม่แข็งแรง อดีต เป็นดินเลน ซึ่งอ่อนตัวได้ง่าย ไม่เหมาะสมจะใช้พื้นที่ตั้งเสาที่มี มีความสูง และน้ำหนักมาก

     อาจเสี่ยงต่อบ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต้องได้รับความเสียหาย

3) ระยะห่าง ระหว่างตัวเสากับรั้วบ้าน ไม่ถึง 10 เมตร ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงสำหรับผู้อยู่อาศัยโดยรอบ 

4) จากการศึกษางานวิจัยผลกระทบจากคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์การอนามัยโลก ก็ยืนยันแล้วว่า การอยู่ในบริเวณที่มี

      เสาสัญญาณโทรศัพท์ หรือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสุงตลอด 24 ชม.  อาจได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ

      ทำให้ป่วย เป็นมะเร็ง  เนื้องอกในสมอง  เกิดอาการทางประสาท หูอื้อ  ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับเด็ก คนชรา

      และ ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

5)  Dtac ไม่มามาตราการรักษาหรือให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบข้างเคียง

     เนื่องจากได้รับคลื่นแม่เหล็กเป็นเวลานาน 

 

เรื่องนี้อาจจะดูเล็กน้อยสำหรับDtac แต่เป็นเรื่องใหญ่มาก สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยใกล้กับบริเวณเสาสัญญาณ

 

พร้อมกันนี้ทางเราได้ร้องเรียนไปที่ กสทช. เพื่อดำเนินการตรวจสอบ การออกใบอนุญาให้ติดตั้งเสาสัญญาณ

ในบริเวณพื้นทืี่ชุมชนโดยไม่มีการทำประชามติของประชาชน

ถ้าDtac ยังคงยืนยันมาเข้ามาดำเนินการติดตั้งต่อ โดยไม่สนใจคำคัดค้านเราจะทำการล่ารายชื่อ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม และขอให้กฏหมายเขัาช่วย เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเป็นอย่างมาก

 

ขอให้ช่วยดำเนินการยกเลิกการติดตั้งเสาในพื้นที่ชุมชนโดยด่วน

 

ขอแสดงความนับถือ

 

สุภัตร   ชูศิริชัยประกาศแจ้งติดต้้งเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์.jpg

 2 พ.ย. 60

 

 

 

 

 

1 คำตอบ 1
Jeedtak
Just browsing

เรื่อง: ขอคัดค้านการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชุมชน

ตกลงได้รับคำตอบมั้ยค่ะ เพราะกำลังขอคัดค้านเหมือนกันค่ะ