ผู้ชมขาประจำ

ขอขยายเสาสัญญาณ

ด้วยผมเป็นลูกค้่าดีแทค เลขหมาย 0896326*** มาที่ทำงานไม่มีสัญญาณ บางครั้งก็อยากจะเปลี่ยนเบอร์ไปเป็นค่ายอื่น แต่ก็ต้องทนเพราะการบริการที่ดีดุจครอบครัวของดีแทค ผมอยากเสนอขยายเสาสัญญาณ ในพื้นที่ บ้านแม่ฮ่าง หมู่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง เนื่องจากไม่มีสัญญาณ (ผมทำงานที่โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา) บางครั้งสัญญาณเนตที่ทางโรงเรียนก็ไม่สามารถใช้ได้ ก็อยากจะใช้สัญญาณเนตของตนเอง แต่กลับไม่มีสัญญาณ ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเสนอให้ติดตั้ืงเสาสัญญาฯ ผมเคยเสนอเข้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552  ถึงปัจจุบัน 10ปี ผ่านมาแล้วยังไม่ได้รับการติดตั้ง และไม่สนใจแต่อย่างใด ผมก็ไม่ลดความพยาม คือไม่อยากเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนค่าย  และขอให้ทางฝ่ายบริหารรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วย 

ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับพิจราณาเป็นกรณีเร่งด่วน

 

E-mail: chaimorn@gmail.com