Highlighted
Regular Viewers

การให้คะแนนพนง.call center

ถ้าอยากจะเพิ่มคะแนนให้พนง.call centerหลังจากประเมินให้คะแนนตอนวางสายไปแล้วต้องทำอย่างไรคะ

ขอบคุณค่ะ