Highlighted
Regular Viewers

การเชื่อม wifi ไม่ได้

สวัสดีค่ะ คือทุกครั้งจะล้อคอินวายฟายได้ปกติ แต่วันนี้พอกดเข้าหน้าล้อคอินมันขึ้นว่า login failed พอกดกลับกลับสู่หน้าล็อคอินก็ขึ้นแบบเดิม สาเหตุเกิดจากอะไร แล้วต้องแก้ไขยังไงค้ะ