taroherolpn
Regular Viewers

การติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพิ่มเติม

ในจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญของจังหวัดพะเยา อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ด้วยสัญญาณดีแทคที่บริเวณวัดและลานจอดรถหน้าวัด ยังมีการขาดหายบ่อยครั้ง รวมถึงไม่สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต 4G ได้ ดังนั้นจึงอยากขอนำเรียนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเพิ่มเติ่ม ทั้งนี้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้ ทางวัดศรีโคมคำ จะมีการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพในการนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ ฉนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและควรจัดการอย่างเร่งด่วนที่สุด

แท็ก (3)