Highlighted
ผู้ชม

การซื้อสมาทโฟน

คือผมไม่ค่อยทำธุระกรรมผ่นทางอินเตอร์เน็ตครับ อยากทราบว่าการซื้อโทรศัพท์ใหม่สำหรับลูกค้ารายเดือนสามารถเลือกจ่ายค่าโทรศัพท์พร้อมกับบิลค่าโทรศัพท์รายเดือนเลยได้ไหมครับ (ผมเป็นลูกค้าเก่า BLUE MEMBER อญู่ครับ)