OrraphanS
Brand Lovers

กฎ กติกา และมารยาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นใน dtac online community

กฎ กติกา และมารยาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นใน dtac online community ผู้เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น (“ผู้ใช้งาน”) ต้องปฏิบัติดังนี้

 

หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ ทาง dtac online community ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้งานดังกล่าวทันที

 • ห้ามกระทำการใดๆอันเป็นข้อห้ามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 • ห้ามเสนอข้อความ รูปภาพ วีดีโอหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากวิจารณ์ พาดพิง หรือหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นอันขาด
 • ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งภายในประเทศ และ/หรือระหว่างประเทศ
 • ห้ามเสนอข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่) โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนรำคาญ
 • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และให้เจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนหรือถูกต้อง
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจารและรุนแรง
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าบรรทัดฐานที่สังคมจะยอมรับได้
 • ห้ามโพสต์ข้อความ รูปภาพ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของดีแทค โดยมีเจตนาเพื่อใช้ดีแทค คอมมูนิตี้ เพื่อการโฆษณาขายของ

 

หมายเหตุ

 • ทีมงาน dtac online community   ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้งานซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฏ กติกาและมารยาทของ dtac online community ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดดังที่ระบุข้างต้น เพื่อรักษาบรรยากาศการพูดคุยสนทนาที่ดี
 • กรณีที่ผู้ใช้งานรายใดแสดงความคิดเห็นที่ผิดกฏ กติกาและมารยาทดังกล่าว ผู้ใช้งานรายอื่นสามารถแจ้งต่อ website administrator เพื่อให้ดำเนินการลบความคิดเห็นดังกล่าวได้ และเมื่อ website administrator ได้ลบข้อความดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือนไปให้ผู้ใช้งานรายที่แสดงความคิดเห็นผิดกฎ กติกาและมารยาทดังกล่าว รวมทั้งสมาชิกที่แจ้งให้ลบข้อความดังกล่าวทราบ
 • กรณีที่ผู้ใช้งานมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ทีมงานของ dtac online community ขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานรายดังกล่าวได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของตนไว้ให้ทีมงานของ dtac online community ทราบเท่านั้น โดยทีมงานของ dtac online community จะตอบคำถามดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับคำถามดังกล่าวหากเป็นไปได้

If you appreciate my efforts, please give me a point ↓
Accept as solution to help others find it faster.

แท็ก (81)