ผู้ชม

หมายเลขถูกระงับการจ่ายแอพและไอเท็ม

เป็นแบบนี้อีกแล้ว รอบนี้ครั้งที่2 ครั้งแรกแก้ไขได้แล้วแต่พอจะจ่ายมันบอกครบวงเงินแล้ว? คือไร... พอกดไปกดมาจะซื้ออรกครั้งมันก็ขึ้นเหมือนเดิม... แล้วมันก็ขึ้นว่าหมายเลขถูกระงับ...... ช่วยแก้ไขด้วยนะคะ รอบแรกจะซื้อก็ซื้อไม่ได้ 0945509024

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: หมายเลขถูกระงับการจ่ายแอพและไอเท็ม

@nawaro01 น้องฟ้าตรวจสอบ 094550xxxx ถูกระงับเนื่องจากมียอดใช้งานเกินจากวงเงินที่กำหนดค่ะ จึงเป็นผลให้ไม่สามารถซื้อ item ได้นะคะ อย่างไรแนะนำชำระยอด 06/2019 จำนวน 3,052.79 บาท เพิ่มเติมเพื่อคืนวงเงินและใช้วงเงินซื้อ item ได้ตามปกติค่ะ หากไม่ได้รับความสะดวกด้านใด ต้องขออภัยด้วยค่ะ

10475

dtac feedback team