ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ลงทะเบียนต้องใช้อะไรบ้างในการลงทะเบียน ตอบ เบอร์โทรและอีเมล
ดูบทความเต็ม
คำถาม กรณีลูกค้า เปลียนแพคเก็จ ระหว่างเดือนจะมีผลต่อ Storage พื้นที่เลยหรือไม่  และ จะมีผลเมื่อไหร่ ตอบ จะมีผลหลังจากที่ลูกค้าไดรับแพ็กเกจใหม่ ประมาณ 1 ชม
ดูบทความเต็ม
คำถาม สำหรับแพ็กเกจ4 ฟรี1  ที่ค่าเฉลี่ย 4 เดือน = (999x3)/4 = 749 บาทลูกค้าจะได้พื้นที่ที่ 50GB  แทนที่จะเป็น 100GB ตอบ เนื่องจากว่า เราจะให้ storage ลูกค้าตาม ราคาแพ็กเกจต่อเดือน จึงต้องเอาแพ็กเกจมาเฉลี่ยนราคาต่อเดือน
ดูบทความเต็ม
คำถาม post paid offering แต่ละช่วง  ที่ได้พื้นที่  25G,50G,100G ดูย้อนหลังกี่เดือน ตอบ ดูตาม แพ็กเกจปัจจุบันที่ลูกค้าใช้งาน
ดูบทความเต็ม
คำถาม ได้รับ SMS  Forwad จากเพื่อนจะได้พื้นที่เท่าไหร่  ตอบ จะได้ตาม แพ็กเกจของลูกค้าสำหรับ ลูกค้ารายเดือน ส่วนลูกค้าเติมเงิน จะได้ 25 GB
ดูบทความเต็ม
คำถาม รูปที่ส่งเข้า Capture จะถูกบีบ file หรือไม่  /  ภาพที่จะ up load มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่   ที่เหลือ จะให้ upload หรือไม่ ตอบ การ upload จะเป็นขนาดเดียวกับ file ในเครื่อง ขนาด file ที่ใหญ่กว่าพื้นที่ที่เหลือจะสามารถ upload ได้ เป็น file สุกท้าย
ดูบทความเต็ม
คำถาม ไม่ต้องการให้เครื่อง load รูป Auto หลังจากถ่ายภาพ หรือ ไม่ให้เอารูปจากเครื่องส่งไปที่ Capture ต้องตั้งค่าที่ใด  (iOS,Android) ตอบ ที่ตั้งค่า ==> การตั้งค่าการอัพโหลดรูป
ดูบทความเต็ม
คำถาม การลบรูป Auto จะเกิดขึ้นในกรณีใดบ้าง  / มีช่องการเตือน / ลบภายในกี่วัน ตอบ กรณีที่การเก็บข้อมูลเกินพื้นที่ในการเก็บไฟล์ (storage)ที่ได้รับ และจะมีการส่งอีเมลแจ้งเตือนในวันแรกที่มีการใช้งานเกิน และจะลบภายใน 15 วัน
ดูบทความเต็ม
คำถาม นำเบอร์ที่ 2 มาผูก Account เพิ่ม จะได้พื้นที่การใช้งานเพิ่มหรือไม่ ตอบ ไม่ได้เพิ่ม
ดูบทความเต็ม
คำถาม เบอร์ที่ผูก Account  หรือ  Register ไปแล้ว จะผูก Account กับ Email อื่นๆ ได้หรือไม่ ตอบ สามารถทำได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าย้าย/เปลียนแพ็กเกจน้อยลง จะมีSMS แจ้ง หรือ mail การปรับลดพื้นที่หรือไม่ และ รูปจะถูกลบหรือไม่ และ ภายในกี่วัน ตอบ การเปลี่ยน แพ็กเกจ จะมี SMS แจ้งบอกว่าลูกค้าได้รับสิทธิ์ใหม่ เป็นจำนวนกี่ GB กรณีที่ถูกปรับลดพื้นที่ และมีการเก็บข้อมูลมากกว่าพื้นที่ในการเก็บไฟล์ (storage) ที่ได้รับ ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือน ว่ามีการใช้งานเกินอยู่ ตามกระบวนการแล้ว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อทำการ backup ข้อมูล ภายใน 15 วัน
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากมี 2 เบอร์ จะต้องลงทะเบียนผูก Account อย่างไรถึงจะได้พื้นที่ในการเก็บไฟล์ (storage) การใช้งานมากที่สุด ตอบ ใน 1 account จะสามารถใช้เลือกรับสิทธิ์แค่ 1 เบอร์เท่านั้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลงทะเบียนหลายๆเบอร์ผูกกับ Email เดียวกัน ลูกค้าจะได้พื้นที่เพิ่มหรือไม่ ตอบ ไม่ได้เพิ่ม
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลงทะเบียน Capture แล้วจะได้รับ SMS OTP ส่งมาที่มือถือเป็นการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น Sender จะส่งมาคือ ตอบ sender จะเป็น +47 580000351307
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าจดทะเบียนใหม่เปิดเบอร์ใหม่ จะได้Storeageใช้งานเท่าใด  (แบบรายเดือน / เติมเงิน)  และ ใช้เวลาเท่าใด ตอบ ลูกค้าเติมเงิน จะได้ 25GB ลูกค้ารายเดือน จะได้ ตามราคาของแพ็กเกจหลัก แพ็กเกจหลัก น้อยกว่า 500 บาท จะได้ 25GB แพ็กเกจหลัก ราคา 500 บาท ถึง 899 บาท จะได้ 50GB แพ็กเกจหลัก มากกว่า 900บาท ขึ้นไป จะได้ 100GB และจะได้รับพื้นที่ในการเก็บไฟล์ภายใน 1 ชม
ดูบทความเต็ม
คำถาม การย้ายเบอร์จาก DTAC > 4G DTAC  รูปจะหายหรือไม่ ตอบ ไม่หาย
ดูบทความเต็ม
คำถาม เบอร์แบบเติมเงิน / เงินหมด / วันหมด Storage ลูกค้ายังอยู่เท่ากับก่อนระงับหรือไม่ ตอบ กรณีถูกระงับบริการ ในส่วนของพื้นที่ในการเก็บไฟล์ (storage) ที่ได้จากดีแทคจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าจะถูกลด storage ให้เหลือ 2GB (standard ของ Capture)
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าถูกระงับบริการ post  ระงับการโทร , ติดตามหนี้ ยังคงใช้งาน Storage เท่าเดิมหรือไม่ ตอบ กรณีถูกระงับบริการ ในส่วนของพื้นที่ในการเก็บไฟล์ (storage) ที่ได้จากดีแทคจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าจะถูกลดพื้นที่ในการเก็บไฟล์ให้เหลือ 2GB (standard ของ Capture)
ดูบทความเต็ม
คำถาม  ลูกค้าย้ายจาก ลูกค้าย้าย/โอนสิทธิ์ จากรายเดือน เป็นเติมเงิน หรือจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือ  indi  To Corp.  ระบบจะลบรูป และ Storeage ลูกค้า หรือไม่  หากลบจะมีเวลาให้ลูกค้าลบรูปเท่าใด ตอบ การเปลี่ยนจาก ลูกค้าย้าย/โอนสิทธิ์ จากรายเดือน เป็นเติมเงิน หรือจากเติมเงินเป็นรายเดือนทางลูกค้ายังจะได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีการเติม Item Code เกม    360Mobi Nikki นิกกี้มหัศจรรย์ ตอบ  
ดูบทความเต็ม