ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ตรวจสอบรายการใช้งานระหว่างเดือน พบรายการโทรไป 1678 dtac call center โดยระบุการใช้งานเป็น 2:00 ตัวเลข 2:00 คือค่าโทรไป 1678 หรือเปล่า? ตอบ ไม่ใช่ค่าโทรออกไปยังหมายเลข 1678 dtac call center แต่เป็นการแจ้งจำนวนนาทีที่ใช้งานซึ่งรายการใช้งานระหว่างเดือนจะแจ้งเฉพาะ ปริมาณการใช้งานให้ทราบเท่านั้น ยังไม่แสดงจำนวนเงินในการคิดค่าบริการ แต่เมื่อออกเป็นใบแจ้งค่าบริการแล้ว จึงจะสามารถตรวจสอบรายการพร้อมจำนวนเงินที่คิดค่าบริการได้เพิ่มเติม
ดูบทความเต็ม
คำถาม ATM SIM มีความแตกต่างจากซิมปกติทั่วไปอย่างไร? ตอบ ขนาดความจุต่างกัน โดย ATM SIM จะมีขนาดความจุ 128K ขณะที่ซิมทั่วไปจะมีขนาดความจุ 16K และ 64K นอกจากนี้ ATM SIM ยังมีเมนูเพิ่มเติมต่างจากซิมอื่น คือเมนู ATM SIM ซึ่งสามารถใช้บริการต่างๆ ได้เหมือนมีตู้ ATM ติดตัว
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์มากกว่า 1 เบอร์ สามารถรับ e-invoice ให้รวมกันอยู่ในใบแจ้งค่าโทรศัพท์ใบเดียวกันได้หรือไม่? ตอบ ไม่สามารถรวมข้อมูลการใช้บริการไว้ใน e-invoice เดียวกันได้ แต่ลูกค้าสามารถสมัครบริการ e-invoice ของทุกหมายเลขที่มีโดยใช้อีเมลเดียวกันได้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลในอีเมลเดียวกัน
ดูบทความเต็ม
คำถาม การสมัครเข้าใช้บริการออนไลน์จะต้องทำอย่างไรบ้าง? ตอบ สามารถสมัครบริการได้ที่ www.dtac.co.th เลือกเมนู "e-Service" แล้วเลือก "ลงทะเบียน" ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ต้องการสมัครบริการ กดปุ่ม "รับรหัสผ่าน" ระบบจะส่งรหัสผ่านให้ทาง SMS เพื่อใช้ในการเข้าสู่แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครใช้บริการออนไลน์ โดยรหัสผ่านมีอายุ 30 นาที
ดูบทความเต็ม
คำถาม ช่องทางใดบ้างที่สามารถตั้งค่ามือถือเพื่อใช้งาน GPRS และ MMS ได้ด้วยตนเอง? ตอบ 1.ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ กด *1004 โทรออก แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบบบอก ไม่คิดค่าโทร 2.บริการด่วนพิเศษ USSD กด *104*71# แล้วโทรออกสำหรับเปิดใช้บริการ และ *104*72# แล้วโทรออกสำหรับปิดใช้บริการ ไม่คิดค่าโทร
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้าเล่น Cookie Run ด้วยซิมอื่นหรือเล่นผ่าน wifi คะแนนสะสมจะยังอยู่หรือไม่? ตอบ  การเล่นคุกกี้รันผ่าน wifi หากเล่นด้วยการล็อกอินจาก Line User เดิม คะแนน เหรียญ เพชร หรือ Item ทุกอย่างจะยังอยู่เหมือนเดิม
ดูบทความเต็ม
คำถาม การคิดค่าบริการต่าง ๆ: โทรออกแล้วไม่มีผู้รับสายปลายทาง แต่ทำไมถึงถูกเรียกเก็บค่าบริการ? ตอบ  1) ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.dtac.co.th ตรวจสอบย้อนหลัง ได้ 6 เดือนและสามารถตรวจสอบยอดระหว่างการใช้งานได้ด้วยโดยตรวจสอบได้เฉพาะการใช้งานที่มีการคิดค่าบริการ โดยดำเนินการดังนี้ค่ะ เข้าสู่ www.dtac.co.th และ คลิก คำว่า " E-service " คลิกคำว่า "ลงทะเบียน" กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการลงทะเบียน และ คลิกคำว่า "รับรหัสผ่าน" รอสักครู่ระบบจะส่ง SMS รหัสผ่าน เป็นตัวเลข 4 หลัก มายังเครื่องโทรศัพท์ นำรหัสผ่านที่ได้รับ กรอกในช่อง "กรอกรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มลงทะเบียน" อ่านเงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์ และกด "ยอมรับ" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนต่อไปค่ะ หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้คะ ทำการ Log In เข้าสู่ www.dtac.co.th โดยใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เลือกที่เมนู : เช็คยอดค่าโทรและใบแจ้งค่าบริการ เลือกที่เมนู : รายละเอียดค่าโทรที่เรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว (สำหรับยอดที่ออกเป็นใบแจ้งค่าบริการแล้ว ตรวจสอบย้อนหลังได้ 6 เดือน) หรือรายละเอียดค่าโทรระหว่างรอบบิลที่ยังไม่เรียกเก็บ (สำหรับยอดการใช้งานระหว่างเดือนปัจจุบันที่ยังไม่ตัดรอบบิล) หากต้องการตรวจสอบ “รายละเอียดค่าโทรที่เรียกเก็บเรียบร้อยแล้ว” ให้คลิกเลือกเลขที่อ้างอิง ของเดือนที่ต้องการทำรายการแล้ว เลือกรายละเอียดการใช้โทรศัพท์ และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ กดรับรหัสผ่าน (รอสักครู่ระบบจะส่งรหัสผ่าน เป็นตัวเลข 4 หลักมายังเครื่องโทรศัพท์) นำรหัสผ่านที่ได้รับ กรอกลงในช่อง “กรอกรหัสผ่าน” และกด ตกลง จากนั้น จะพบรายการใช้งานโทรออกและการใช้งานบริการเสริมต่างๆ ค่ะ 2) ตรวจสอบจากเครื่องแฟกซ์อัตโนมัติ โดยการกด *1818 โทรออกจากเครื่องมือถือที่ต้องการตรวจสอบ จะขอย้อนหลังได้สูงสุด 3 เดือน คิดค่าบริการนาทีละ 1 บาท
ดูบทความเต็ม
คำถาม อยากสมัคร e-invoice ต้องทำอย่างไร? ตอบ สมัคร e-invoice ได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ตามวิธีต่อไปนี้ 1. สมัครโดย SMS พิมพ์ อีเมล และส่งกลับมาที่ 4079111 2. สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บ www.dtac.co.th ไปที่ รายเดือน บริการดี ๆ จากดีแทค e-invoice ใบแจ้งค่าบริการทางอีเมล คลิก สมัคร หรือ "http://www.dtac.co.th/postpaid/services/einvoice.html" คลิกที่นี่
ดูบทความเต็ม
คำถาม กรณีลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการออนไลน์ จะต้องแก้ไขอย่างไร? ตอบ เลือกเมนู "e-Service" เลือก "ลืมรหัสผ่าน" ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ดีแทค 10 หลัก ที่สมัครใช้บริการ เพื่อตอบคำถามให้ถูกต้อง ตามที่กำหนดไว้ตอนสมัครใช้บริการ แต่หากตอบคำถามไม่ได้ หรือลืมคำตอบ สามารถคลิกที "กรุณาคลิกที่นี่" เพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่ ซึ่งระบบจะส่งให้ทาง email ตามที่ระบุไว้ตอนสมัครใช้บริการ หรือสามารถโทรติดต่อ 1678 dtac call center เพื่อทำการส่งรหัสผ่านใหม่ชั่วคราวให้ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถอัพเดตเวอร์ชั่นแอพ Cookie Run ผ่านได้ทั้ง 3G และ wifi ใช่หรือไม่? ตอบ สามารถทำผ่านได้ทั้ง 3G และ wifi
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถเช็คยอดค่าบริการค้างชำระและยอดค้างชำระระหว่างเดือนได้อย่างไร? ตอบ คุณสามารถเช็คยอดค่าบริการค้างชำระและยอดค้างชำระระหว่างเดือนผ่านการล็อกอิน e-service หรือ กด *121# กดโทรออก
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการออนไลน์ (e-service) คืออะไร? ตอบ บริการออนไลน์ หรือ e-service คือ ช่องทางบริการตนเอง (Self-service) ที่ลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและบริการต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม ตรวจสอบรายการโทรออกสามารถดูได้ย้อนหลังสูงสุดกี่เดือน? ตอบ ตรวจสอบรายการโทรออกของยอดที่ออกใบแจ้งค่าบริการแล้วย้อนหลังได้ 6 เดือน
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้าต้องการเปลี่ยนอีเมลที่สมัคร e-invoice ไปแล้ว ต้องทำอย่างไร? ตอบ สามารถแก้ไขได้โดย • พิมพ์อีเมลใหม่ที่ถูกต้อง ส่ง SMS มาที่ 4079111 • หรือ แก้ไขผ่าน mydtac e-service และทำตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ล็อกอินเข้าใช้งาน mydtac e-service หรือ คลิกที่นี่ https://mydtac.dtac.co.th/EserviceLogin/Login?page=N 2. เลือกเมนู "มายโปรไฟล์" 3. เลือก "ข้อมูลใบแจ้งค่าบริการ จากเมนูด้านขวามือ" 4. เลือก "แก้ไขอีเมลสมัครรับ dtac e-invoice" จากนั้นกรอกอีเมลใหม่ ยืนยันอีเมล และ กดปุ่มตกลง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
ดูบทความเต็ม
คำถาม สมัครใช้ e-service ด้วยซิมใน iPad ต้องทำอย่างไร? ตอบ สามารถสมัครใช้ e-service จากซิมบน iPad ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.dtac.co.th หรือ https://mydtac.dtac.co.th 2. เลือกสมัครใช้บริการ ‘mydtac’ e-service 3. อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ จากนั้นกด “ยอมรับ” 4. เข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียน e-service ระบบจะแสดงหมายเลขดีแทคที่อยู่ใน iPad โดยอัตโนมัติ *สามารถกดลิงค์ด้านล่างสุดได้ หากไม่ต้องการรับ OTP ทาง SMS ในการสมัคร 5. ระบุข้อมูล ลูกค้าแบบรายเดือน ให้ระบุเลขที่บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและหมายเลขบัญชี ลูกค้าแบบเติมเงิน ให้ระบุหมายเลข SIM card ที่อยู่ด้านหลังซิมของท่าน 6. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน e-service ได้แก่ email และ password 7. ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลข dtac และ email จากนั้นกด “ยืนยัน” 8. หน้าจอแสดง การลงทะเบียน e-service เสร็จสมบูรณ์   ในการล็อกอินเข้าสู่ e-service ครั้งต่อไป ลูกค้าสามารถใช้ email หรือหมายเลข dtac และ password ที่ตั้งค่าไว้ได้เลย (ไม่จำเป็นต้องขอรับรหัส OTP ซ้ำ) หมายเหตุ ลูกค้าจะต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านซิม dtac เท่านั้น
ดูบทความเต็ม