ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม บริการออนไลน์ (e-service) คืออะไร? ตอบ บริการออนไลน์ หรือ e-service คือ ช่องทางบริการตนเอง (Self-service) ที่ลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและบริการต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม ตรวจสอบรายการโทรออกสามารถดูได้ย้อนหลังสูงสุดกี่เดือน? ตอบ ตรวจสอบรายการโทรออกของยอดที่ออกใบแจ้งค่าบริการแล้วย้อนหลังได้ 6 เดือน
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้าต้องการเปลี่ยนอีเมลที่สมัคร e-invoice ไปแล้ว ต้องทำอย่างไร? ตอบ สามารถแก้ไขได้โดย • พิมพ์อีเมลใหม่ที่ถูกต้อง ส่ง SMS มาที่ 4079111 • หรือ แก้ไขผ่าน mydtac e-service และทำตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ล็อกอินเข้าใช้งาน mydtac e-service หรือ คลิกที่นี่ https://mydtac.dtac.co.th/EserviceLogin/Login?page=N 2. เลือกเมนู "มายโปรไฟล์" 3. เลือก "ข้อมูลใบแจ้งค่าบริการ จากเมนูด้านขวามือ" 4. เลือก "แก้ไขอีเมลสมัครรับ dtac e-invoice" จากนั้นกรอกอีเมลใหม่ ยืนยันอีเมล และ กดปุ่มตกลง เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
ดูบทความเต็ม
คำถาม สมัครใช้ e-service ด้วยซิมใน iPad ต้องทำอย่างไร? ตอบ สามารถสมัครใช้ e-service จากซิมบน iPad ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.dtac.co.th หรือ https://mydtac.dtac.co.th 2. เลือกสมัครใช้บริการ ‘mydtac’ e-service 3. อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ จากนั้นกด “ยอมรับ” 4. เข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียน e-service ระบบจะแสดงหมายเลขดีแทคที่อยู่ใน iPad โดยอัตโนมัติ *สามารถกดลิงค์ด้านล่างสุดได้ หากไม่ต้องการรับ OTP ทาง SMS ในการสมัคร 5. ระบุข้อมูล ลูกค้าแบบรายเดือน ให้ระบุเลขที่บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและหมายเลขบัญชี ลูกค้าแบบเติมเงิน ให้ระบุหมายเลข SIM card ที่อยู่ด้านหลังซิมของท่าน 6. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน e-service ได้แก่ email และ password 7. ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลข dtac และ email จากนั้นกด “ยืนยัน” 8. หน้าจอแสดง การลงทะเบียน e-service เสร็จสมบูรณ์   ในการล็อกอินเข้าสู่ e-service ครั้งต่อไป ลูกค้าสามารถใช้ email หรือหมายเลข dtac และ password ที่ตั้งค่าไว้ได้เลย (ไม่จำเป็นต้องขอรับรหัส OTP ซ้ำ) หมายเหตุ ลูกค้าจะต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านซิม dtac เท่านั้น
ดูบทความเต็ม