ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม หากไม่มีการใช้งานบริการออนไลน์ นานเท่าใดระบบจะยกเลิกบริการ? ตอบ 365 วัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานสามารถลงทะเบียนบริการออนไลน์ใหม่ได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม เมื่อมีการเปิดดูรายการใช้งานโทรออก สามารถระงับข้อความแจ้งการใช้รายการที่ส่งไปยังมือถือได้หรือไม่? ตอบ ไม่สามารถระงับได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สำหรับรับรหัสเข้าใช้งานบริการออนไลน์ได้หรือไม่?  ตอบ ได้ กรณีเลือกส่งรหัสเข้าใช้งานไปที่หมายเลขอื่นได้เฉพาะเบอร์ในระบบดีแทคเท่านั้น โดยให้ระบุเบอร์ในระบบดีแทคที่ต้องการและต้องมีสถานะใช้งานปกติ โดยเข้าไปที่เมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ในบริการออนไลน์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
ดูบทความเต็ม
คำถาม การเข้าใช้บริการออนไลน์ สามารถกำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 4 หลัก ในการเข้าใช้งานเองได้หรือไม่? ตอบ รหัสผู้ใช้จะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือดีแทค 10 หลักที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ส่วนรหัสผ่าน 4 หลัก ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง
ดูบทความเต็ม
คำถาม บางเมนูใน e-service ที่ต้องกดรับรหัสผ่านใช้งานครั้งเดียว สามารถกำหนดให้ส่ง SMS แจ้งรหัสไปที่เลขหมายอื่นได้หรือไม่? ตอบ สามารถทำได้ โดย Login บริการออนไลน์ ที่เมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" ทำตามขั้นตอนและเลือกการส่งรหัสผ่านใช้งานครั้งเดียวให้ส่งรหัสผ่านไปยัง หมายเลขอื่น (เฉพาะเบอร์ในระบบดีแทค) พร้อมระบุเบอร์มือถือ 10 หลัก
ดูบทความเต็ม
คำถาม การรับ e-invoice หรือใบแจ้งค่าบริการทางอีเมล เร็วกว่าการรับทางจดหมายกี่วัน? ตอบ จัดส่งถึงคุณเร็วกว่าทางจดหมาย 1-8 วัน
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการส่งข้อความผ่านเว็บ สามารถส่งไปเบอร์มือถือระบบใดได้บ้าง? ตอบ ส่งได้ทั้งเลขหมายในเครือข่ายดีแทคและเลขหมายเครื่อข่ายอื่น
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากจะดู e-invoice บน Smartphone ต้องทำอย่างไร? ตอบ หากจะดู e-invoice บน Smartphone ลูกค้าต้องดาวน์โหลด application ‘PDF expert’ เพื่อใช้สำหรับเปิดอ่าน e-invoice ไปที่ Application Search ‘PDF expert’ ทำอย่างไร?
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม MMS: ช่องทางใดบ้างที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดแพ็กเกจ MMS? ตอบ ระบบตอบรับอัตโนมัติโทร *1004 ไม่คิดค่าบริการ สมัครผ่านบริการด่วนพิเศษ ussd *104 ไม่คิดค่าบริการ โทร. 1678 dtac call center ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บริการออนไลน์ผ่าน e-service ที่เว็บไซต์ดีแทค อินเทอร์เน็ตบนมือถือ http://wap.dtac.co.th/ (คิดค่าบริการอินเทอร์เน็ต GPRS ตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าสมัคร ณ ปัจจุบัน) ดีแทค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม MMS: กรณีส่ง MMS ไปยังเครื่องที่ไม่รองรับบริการ ระบบจะสามารถเก็บข้อความในระบบไว้นานกี่วัน และสามารถตรวจสอบภาพ MMS ผ่านช่องทางใด? ตอบ กรณีส่ง MMS ให้เครื่องที่ไม่รองรับ MMS นั้นระบบเก็บไว้นาน 3 วัน โดยให้เข้าไปดูข้อมูลผ่านhttp://www.dtac.co.th/mmsweb และเก็บข้อมูลใน MMS ไว้บนเว็บไซต์ได้นาน 7 วัน
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการ ATM SIM สามารถโอนเงิน และชำระเงินได้สูงสุดเท่าไร? ตอบ วงเงินรวมต่อวันได้สูงสุด 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินรวมในการทำรายการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นที่มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร ชำระค่าสินค้าและบริการ (ชำระบัตรเครดิต/เงินกู้) ช่องทางในการปรับวงเงินการใช้บริการ ATM SIM กรณีผู้ใช้บริการต้องการขอปรับวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ลูกค้าดำเนินการผ่าน K-Contact Center โทร 0 2888 8888 กด 03 กรณีผู้ใช้บริการต้องการขอปรับวงเงินมากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ลูกค้าดำเนินการผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม MMS: ช่องทางใดบ้างที่สามารถตั้งค่ามือถือเพื่อใช้งาน GPRS และ MMS ได้ด้วยตนเอง? ตอบ ระบบตอบรับอัตโนมัติโทร *1004 ไม่คิดค่าบริการ บริการด่วนพิเศษ ussd กด *104*71# สำหรับเปิดใช้บริการ และ *104*72# สำหรับปิดใช้บริการ ไม่คิดค่าบริการ
ดูบทความเต็ม
คำถาม การตั้งค่า MMS: ค่า Setting parameter สำหรับการใช้งาน internet บน smartphone และ tablet ตอบ APN: http://www.dtac.co.th/ User: ไม่ต้องใส่ Password: ไม่ต้องใส่
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม SMS: ถ้ามีการส่ง SMS เข้ามาในขณะที่ปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ระบบจะเก็บข้อความไว้ให้นานเท่าไร? ตอบ ระบบจะเก็บข้อความ SMS ให้ 24 ชั่วโมง ถ้าปิดเครื่องเกินกว่าเวลาดังกล่าวจะมีผลทำให้ไม่ได้รับข้อความนั้น ๆ
ดูบทความเต็ม
คำถาม ATM SIM: ใครบ้างที่สามารถสมัครใช้บริการ ATM SIM ได้? ตอบ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินและแบบจดทะเบียนในระบบ 1800 จากดีแทค ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ กลุ่มลูกค้าองค์กรและ SMEs ตามเงื่อนไขที่กำหนดที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย บัตรเดบิตกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ใช้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม MMS: ถ้ามีการส่ง MMS เข้ามาในขณะที่ปิดเครื่องหรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการระบบจะเก็บข้อความไว้ให้นานเท่าไร? ตอบ ระบบจะเก็บข้อความไว้เป็นเวลา 2 วัน
ดูบทความเต็ม
คำถาม Nano SIM สามารถใช้กับเครื่อง iPhone 5 ได้หรือไม่? ตอบ Nano SIM สามารถใช้กับเครื่อง iPhone 5 ได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม ATM SIM สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารใดได้บ้าง? ตอบ สามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกสิกรไทยและต่างธนาคาร (บริการใหม่) 9 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารทหารไทย (TMB) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB) ธนาคารยูโอบี (UOB) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (SCBT) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการ ATM SIM มีความปลอดภัยอย่างไรบ้าง? ตอบ ข้อมูลการใช้บริการผ่าน ATM SIM ของลูกค้า ได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ 3DES ตั้งแต่การส่งข้อมูลออกจาก SIM ไปจนถึงระบบธนาคาร และมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของลูกค้าจากผู้ไม่ประสงค์ดี ทำให้มั่นใจทุกครั้งในการใช้บริการ
ดูบทความเต็ม
คำถาม ช่องทางใดบ้างที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดแพ็กเกจ SMS ได้? ตอบ 1.ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ กด *1004 โทรออก แล้วทำตามขั้นตอนที่ระบบบอก ไม่คิดค่าโทร 2.สมัครผ่านบริการด่วนพิเศษ USSD *104 # แล้วกดโทรออก ระบบจะส่งข้อความกลับ เลือก 4 (บริการ) ให้ใส่ตัวเลข 1(ตรวจสอบยอดอินเทอร์เน็ต) ระบบจะส่งรายละเอียดมาทางหน้าจอคุณ 3.โทร. 1678 dtac call center ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 4.บริการออนไลน์ผ่าน e-service ที่เว็บไซต์ดีแทค 5.อินเทอร์เน็ตบนมือถือ "http://wap.dtac.co.th/" (คิดค่าบริการ GPRS ตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าสมัคร ณ ปัจจุบัน) 6.สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค ทุกสาขา 7.ดีแทค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา
ดูบทความเต็ม