ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ลบรูปจาก Applicaion Capture แล้วจะกู้คืนได้ภายในกี่วัน และ ต้องทำผ่านช่องทางไหน ตอบ ถ้าลูกค้าลบรูปไปแล้ว จะสามรารถกู้คืนได้ใน 30วัน โดยจะสามรถกู้คืนได้ที่ capture ในช่องทางเวบไซต์
ดูบทความเต็ม
คำถาม ไม่ต้องการให้เครื่อง load รูป Auto หลังจากถ่ายภาพ หรือ ไม่ให้เอารูปจากเครื่องส่งไปที่ Capture ต้องตั้งค่าที่ใด  (iOS,Android) ตอบ ที่ตั้งค่า ==> การตั้งค่าการอัพโหลดรูป
ดูบทความเต็ม
คำถาม รูปที่ส่งเข้า Capture จะถูกบีบ file หรือไม่  /  ภาพที่จะ up load มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่   ที่เหลือ จะให้ upload หรือไม่ ตอบ การ upload จะเป็นขนาดเดียวกับ file ในเครื่อง ขนาด file ที่ใหญ่กว่าพื้นที่ที่เหลือจะสามารถ upload ได้ เป็น file สุกท้าย
ดูบทความเต็ม
คำถาม ได้รับ SMS  Forwad จากเพื่อนจะได้พื้นที่เท่าไหร่  ตอบ จะได้ตาม แพ็กเกจของลูกค้าสำหรับ ลูกค้ารายเดือน ส่วนลูกค้าเติมเงิน จะได้ 25 GB
ดูบทความเต็ม
คำถาม post paid offering แต่ละช่วง  ที่ได้พื้นที่  25G,50G,100G ดูย้อนหลังกี่เดือน ตอบ ดูตาม แพ็กเกจปัจจุบันที่ลูกค้าใช้งาน
ดูบทความเต็ม
คำถาม สำหรับแพ็กเกจ4 ฟรี1  ที่ค่าเฉลี่ย 4 เดือน = (999x3)/4 = 749 บาทลูกค้าจะได้พื้นที่ที่ 50GB  แทนที่จะเป็น 100GB ตอบ เนื่องจากว่า เราจะให้ storage ลูกค้าตาม ราคาแพ็กเกจต่อเดือน จึงต้องเอาแพ็กเกจมาเฉลี่ยนราคาต่อเดือน
ดูบทความเต็ม
คำถาม กรณีลูกค้า เปลียนแพคเก็จ ระหว่างเดือนจะมีผลต่อ Storage พื้นที่เลยหรือไม่  และ จะมีผลเมื่อไหร่ ตอบ จะมีผลหลังจากที่ลูกค้าไดรับแพ็กเกจใหม่ ประมาณ 1 ชม
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลงทะเบียนต้องใช้อะไรบ้างในการลงทะเบียน ตอบ เบอร์โทรและอีเมล
ดูบทความเต็ม
คำถาม password ต้องประกอบด้วยตัวอักษรอะไรบ้าง ตอบ ไม่กำหนด แต่จะต้องมีมากกว่า 6 ตัวอักษรขึ้นไป
ดูบทความเต็ม
คำถาม จะตรวจสอบพื้นที่คงเหลือได้จากที่ใดได้บ้าง ตอบ แอปพลิเคชั่น และ เวบไซต์
ดูบทความเต็ม
คำถาม พื้นที่ 2G/25G / 50G / 100G   สามารถเก็บรูปได้ประมาณกี่รูป ตอบ ประมาณ 700/8000/16,000/32,000 รูป ตามลำดับ
ดูบทความเต็ม
คำถาม เบอร์แบบเติมเงิน / เงินหมด / วันหมด Storage ลูกค้ายังอยู่เท่ากับก่อนระงับหรือไม่ ตอบ กรณีถูกระงับบริการ ในส่วนของพื้นที่ในการเก็บไฟล์ (storage) ที่ได้จากดีแทคจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าจะถูกลด storage ให้เหลือ 2GB (standard ของ Capture)
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าถูกระงับบริการ post  ระงับการโทร , ติดตามหนี้ ยังคงใช้งาน Storage เท่าเดิมหรือไม่ ตอบ กรณีถูกระงับบริการ ในส่วนของพื้นที่ในการเก็บไฟล์ (storage) ที่ได้จากดีแทคจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าจะถูกลดพื้นที่ในการเก็บไฟล์ให้เหลือ 2GB (standard ของ Capture)
ดูบทความเต็ม
คำถาม  ลูกค้าย้ายจาก ลูกค้าย้าย/โอนสิทธิ์ จากรายเดือน เป็นเติมเงิน หรือจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือ  indi  To Corp.  ระบบจะลบรูป และ Storeage ลูกค้า หรือไม่  หากลบจะมีเวลาให้ลูกค้าลบรูปเท่าใด ตอบ การเปลี่ยนจาก ลูกค้าย้าย/โอนสิทธิ์ จากรายเดือน เป็นเติมเงิน หรือจากเติมเงินเป็นรายเดือนทางลูกค้ายังจะได้
ดูบทความเต็ม
ระบบตอบรับอัตโนมัติโทร *1004 ไม่คิดค่าบริการ สมัครผ่านบริการด่วนพิเศษ ussd *104 ไม่คิดค่าบริการ โทร. 1678 dtac call center ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บริการออนไลน์ผ่าน e-service ที่เว็บไซต์ดีแทค อินเทอร์เน็ตบนมือถือ http://wap.dtac.co.th/ (คิดค่าบริการ GPRS ตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าสมัคร ณ ปัจจุบัน) สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค ทุกสาขา ดีแทค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา
ดูบทความเต็ม
คำถาม ส่งข้อความ SMS แล้วหน้าจอแสดงข้อความว่า "ขออภัยค่ะหมายเลขของคุณไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1678" เป็นเพราะสาเหตุใด? ตอบ แสดงว่าหมายเลขสมาชิกบริการออนไลน์ ที่ใช้ส่งข้อความผ่านเว็บ มีสถานะระงับสัญญาณอยู่
ดูบทความเต็ม
คำถาม ส่งข้อความผ่านเว็บดีแทคคิดค่าบริการอย่างไร? ตอบ ส่งไปยังเลขหมายในเครือข่ายดีแทคฟรี 50 ข้อความ/เลขหมาย/เดือน (ตามวันที่ปฏิทิน) ส่วนเกินและกรณีส่งไปยังเลขหมายเครื่อข่ายอื่น คิดค่าบริการเพิ่มตามแพ็กเกจของลูกค้า อายุของข้อความจะมีเวลา 3 ชั่วโมง (หากปลายทางปิดเครื่องหรือระบบไม่สามารถติดต่อได้นานเกินจาก 3 ชั่วโมง ปลายทางจะไม่ได้รับข้อความ)
ดูบทความเต็ม
คำถาม เมื่อมีการ Login สามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อความการแจ้งใช้งานบริการออนไลน์ได้หรือไม่? ตอบ ข้อความเตือนเมื่อมีการ Login สามารถเลือกรับ/ไม่รับข้อความก็ได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม ส่งข้อความ SMS แล้วหน้าจอแสดงข้อความว่า "ระบบไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ " เป็นเพราะสาเหตุใด? ตอบ แสดงว่าเลขหมายปลายทางที่ระบุส่งออก มีเบอร์ที่สถานะระงับสัญญาณการใช้บริการอยู่ แนะนำตรวจสอบด้วยการสอบถามเลขหมายปลายทางที่ลูกค้าทำการส่ง SMS
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากไม่มีการใช้งานบริการออนไลน์ นานเท่าใดระบบจะยกเลิกบริการ? ตอบ 365 วัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานสามารถลงทะเบียนบริการออนไลน์ใหม่ได้
ดูบทความเต็ม