ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
ซื้อแอป เติมเกม หรือซื้อสติ๊กเกอร์ก็จ่ายผ่านเบอร์ดีแทค
ดูบทความเต็ม
จ่ายค่าบริการ Netflix ผ่านเบอร์ดีแทครายเดือน
ดูบทความเต็ม
เติมเกม ซื้อแอป/สติกเกอร์ หรือสมัครบริการ เพียงจ่ายผ่านเบอร์ดีแทครายเดือน รับโบนัสคืนฟรี 100 บาท
ดูบทความเต็ม
เติมเกม ซื้อแอป/สติกเกอร์ หรือสมัครบริการ เพียงจ่ายผ่านเบอร์ดีแทคเติมเงิน รับโบนัสคืนฟรี 300 บาท เมื่อจ่ายสะสมครบ 100 บาท 
ดูบทความเต็ม