ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม หาก VPN ไม่ทำงานระหว่างใช้ dtac AppControl จะมีผลอย่างไร? ตอบ หาก VPN ไม่ทำงาน การใช้อินเทอร์เน็ตของคุณจะถูกคิดค่าบริการตามอัตราปกติ หากคุณไม่มีโปรหลัก/แพ็กหลัก จะเสียค่าอินเทอร์เน็ตตามการใช้จริง การใช้งาน dtac AppControl คุณจำเป็นต้องเปิด VPN อยู่เสมอ  
ดูบทความเต็ม
คำถาม ระหว่างใช้งาน dtac AppControl จะสังเกตอย่างไรหาก VPN กำลังขัดข้อง? ตอบ 1. หาก VPN ของ dtac AppControl ขัดข้อง สัญลักษณ์ “กุญแจ” จะหายไป และเห็นสัญลักษณ์ dtac ขึ้นมาแทน 2.  คุณจะได้รับ notification จากระบบ แจ้งว่า VPN ของ dtac AppControl ขัดข้อง 3. คุณสามารถคลิกที่แอพฯ dtac AppControl และหาก VPN ขัดข้อง คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้ทราบ    
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้าจะใช้ dtac AppControl จะสังเกตอย่างไรว่ามีการเปิดใช้ VPN อยู่? ตอบ 1. สังเกตสัญลักษณ์ “กุญแจ” ที่ด้านบนบนของจอโทรศัพท์ 2. หากมีการเปิดใช้ VPN ระบบจะขึ้น notification ให้ทราบเสมอ        
ดูบทความเต็ม
คำถาม ทำไมต้องอนุญาตให้ใช้ VPN ก่อน ถ้าจะใช้ dtac AppControl? ตอบ dtac AppControl ใช้ VPN เป็นตัวส่งข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ โดย VPN จะต้องเปิดใช้งานอยู่เสมอ
ดูบทความเต็ม
คำถาม จะเกิดอะไรขึ้น หากลบแอพฯ dtac AppControl? ตอบ เมื่อลบ dtac AppControl แล้วคุณจะถูกคิดค่าอินเทอร์เน็ตในอัตราปกติตามโปรหลัก/แพ็กหลักที่ใช้อยู่ อย่างไรก็ดีคุณสามารถดาวน์โหลด dtac AppControl ใหม่ได้เสมอ
ดูบทความเต็ม
คำถาม จำเป็นต้องอัพเดต dtac AppControl หรือไม่ หากมีการออกเวอร์ชั่นใหม่? ตอบ คุณจำเป็นต้องอัพเดตเวอร์ชั่นล่าสุดของ dtac AppControl เพราะฟังก์ชั่นใหม่ ๆ จะทยอยเปิดตัวเป็นระยะ ๆ และเมื่อมีการเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ เวอร์ชั่นที่เปิดตัวก่อนหน้านั้นจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไป
ดูบทความเต็ม
คำถาม ฉันสามารถใช้ dtac AppControl บน WIFI เพื่อการลงทะเบียนใช้ในครั้งแรกได้หรือไม่? ตอบ การใช้งาน dtac AppControl เป็นครั้งแรก จะต้องอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานบน WIFI ฮอตสปอต ตลอดจนโรมมิ่ง เมื่อเริ่มใช้งาน dtac AppControl
ดูบทความเต็ม
คำถาม ขณะใช้งาน dtac AppControl สามารถเชื่อมต่อฮอตสปอตได้หรือไม่? ตอบ  AppControl จากหน้า Settings และหากต้องการใช้ dtac AppControl อีกครั้งหลังจากหยุดการเชื่อมต่อฮอตสปอต คุณจะต้องเปิด dtac AppControl ที่หน้า Settings อีกครั้ง
ดูบทความเต็ม
คำถาม  ดาวน์โหลด dtac AppControl ไม่สำเร็จ ควรจะทำอย่างไร ตอบ หากคุณเป็นลูกค้าระบบรายเดือน และใช้ส มาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ +4.1 และอยู่ในประเทศไทย แล้วยังมีปัญหาในการดาวน์โหลด กรุณาแจ้งปัญหามาที่ dtac online community หรือโทรติดต่อ call center        
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีดาวน์โหลด dtac AppControl ตอบ คุณสามารถดาวน์โหลด dtac AppControl ได้จาก Google Play Store โดยค้นหาด้วยคำว่า dtac AppControl
ดูบทความเต็ม
คำถาม ขณะใช้งาน dtac AppControl สามารถเชื่อมต่อฮอตสปอตได้หรือไม่? ตอบ  AppControl จากหน้า Settings และหากต้องการใช้ dtac AppControl อีกครั้งหลังจากหยุดการเชื่อมต่อฮอตสปอต คุณจะต้องเปิด dtac AppControl ที่หน้า Settings อีกครั้ง
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac AppControl สามารถใช้งานผ่าน WIFI ได้หรือไม่? ตอบ ไม่ได้ หากมีการเชื่อมต่อ WIFI แอพฯ dtac AppControl จะหยุดการทำงานชั่วคราว และจะเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งเมื่อหยุดการเชื่อมต่อ WIFI
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถใช้ dtac appControl ในต่างประเทศได้หรือไม่? ตอบ  ไม่ได้ ขณะนี้ dtac AppControl ยังไม่รองรับการใช้งานในต่างประเทศ หากคุณใช้งานอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ จะถูกคิดค่าใช้บริการในอัตราปกติ
ดูบทความเต็ม
คำถาม ฉันสามารถใช้ VPN อื่นเพื่อใช้งาน dtac AppControl ได้หรือไม่? ตอบ ในการใช้งาน VPN บนแอนดรอยด์อนุญาตให้เชื่อมต่อได้เพียง 1 VPN เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้แอพฯ ที่เชื่อมต่อกับ VPN อื่นได้ขณะกำลังใช้ dtac AppControl
ดูบทความเต็ม
คำถาม VPN คืออะไร? ตอบ  VPN หรือ Virtual Private Network คือระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เป็นส่วนตัว dtac AppControl ให้บริการโดยดีแทคผ่าน VPN ของดีแทค ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเปิด VPN ไว้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน หาก VPN ถูกปิดไว้ จะทำให้เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามอัตราปกติ    
ดูบทความเต็ม
คำถาม ตอนเปิดใช้งาน dtac AppControl ไม่เห็นข้อความแสดงการอนุญาตให้ใช้ VPN? ตอบ อุปกรณ์แอนดรอยด์บางชนิดอาจมี bug ซึ่งทำให้ VPN ไม่แสดงสถานะการเปิดใช้งาน แนะนำให้คุณรีสตาร์ทเครื่องใหม่ ข้อความการใช้งาน VPN จะแสดงขึ้นมาอีกครั้ง
ดูบทความเต็ม
คำถาม ทำไมจึงควรเปิด dtac AppControl ไว้ตลอดเวลา? ตอบ dtac AppControl ทำงานบน VPN ซึ่ง VPN นั้นจะต้องทำงานตลอดเวลา ดังนั้น AppControl จึงต้องเปิดอยู่เสมอ
ดูบทความเต็ม
คำถาม เปิด dtac AppControl ทำอย่างไร? ตอบ a.  คุณต้องมี AppControl บนสมาร์ทโฟนเสียก่อน โดยดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store b. คลิกที่ไอคอน AppControl c.  ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ d. อนุญาตการเชื่อมต่อ VPN e. หากคุณปิด AppControl ที่หน้า Settings ให้คุณ: f.  เปิดแอพฯ AppControl g.  คลิกที่ไอคอน Profile (ข้อมูลส่วนตัว) มุมขวาบน h. คลิกที่ Settings (ตั้งค่าการใช้งาน) i.  คลิกที่ปุ่มสีฟ้า “เปิด AppControl”        
ดูบทความเต็ม
คำถาม ปิด dtac AppControl ทำอย่างไร? ตอบ a.  เปิดแอพฯ dtac AppControl b. คลิกที่ไอคอน Profile (ข้อมูลส่วนตัว) มุมขวาบน c.  คลิกที่ Settings (ตั้งค่าการใช้งาน) d.  คลิกที่ปุ่มสีฟ้า “ปิด AppControl”          
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac AppControl รองรับการใช้งานภาษาอะไรบ้าง? ตอบ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ดูบทความเต็ม