ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม จะนำรูปออกจาก Capture App แต่มีพื้นที่ในคอมพิวเตอร์/ มือถือ ไม่เพียงพอ จะทำอย่างไร ตอบ ดีแทคแนะนำให้ลูกค้าหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่ม เช่น external harddisk หรือ thumb drive สำหรับการดาวน์โหลดรูปภาพทางคอมพิวเตอร์ หรือ OTG drive (thumb drive สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์) เพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือค่ะ อย่างไรก็ตาม ดีแทคแนะนำให้ลูกค้าดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว เพื่อความสะดวกสบายในการดาวน์โหลด    
ดูบทความเต็ม
คำถาม จะนำรูปออกจาก Capture App แต่ไม่มีคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะทำอย่างไร ตอบ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดโดยใช้โทรศัพท์มือถือได้ ทั้ง 2 วิธี คือ 1. ใช้บริการนำรูปออกจาก Capture โดยเข้าไปที่ takeout.capture-app.com ซึ่งจะทำการส่งลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดของท่านให้ทางอีเมล โดยไฟล์ที่ได้จะเป็นไฟล์ .zip ซึ่งสำหรับลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android จะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมสำหรับการเปิดไฟล์ .zip เช่น "RAR" เพื่อใช้เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดและศึกษาขั้นตอนการใช้บริการนี้ได้ที่ dtac community https://goo.gl/AbHV5o    2. ดาวน์โหลดรูปจากแอพพลิเคชั่น Capture โดยตรง โดยการเข้าสู่แอพพลิเคชั่น Capture บนโทรศัพท์มือถือ โดยหากลูกค้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS จะต้องเลือกรูปภาพทีละรูปเพื่อดาวน์โหลด   อย่างไรก็ตาม ดีแทคแนะนำให้ลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ในการดาวน์โหลดรูปภาพ โดยเฉพาะลูกค้าที่มีรูปภาพและวิดีโออยู่บน Capture จำนวนมาก เนื่องจากมีความจุมากกว่า และสามารถทำการดาวน์โหลดได้สะดวกและรวดเร็วกว่าโทรศัพท์มือถือ  
ดูบทความเต็ม