ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ถ้าจะใช้ dtac AppControl จะสังเกตอย่างไรว่ามีการเปิดใช้ VPN อยู่? ตอบ 1. สังเกตสัญลักษณ์ “กุญแจ” ที่ด้านบนบนของจอโทรศัพท์ 2. หากมีการเปิดใช้ VPN ระบบจะขึ้น notification ให้ทราบเสมอ        
ดูบทความเต็ม
คำถาม ฉันสามารถใช้ dtac AppControl บน WIFI เพื่อการลงทะเบียนใช้ในครั้งแรกได้หรือไม่? ตอบ การใช้งาน dtac AppControl เป็นครั้งแรก จะต้องอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานบน WIFI ฮอตสปอต ตลอดจนโรมมิ่ง เมื่อเริ่มใช้งาน dtac AppControl
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีดาวน์โหลด dtac AppControl ตอบ คุณสามารถดาวน์โหลด dtac AppControl ได้จาก Google Play Store โดยค้นหาด้วยคำว่า dtac AppControl
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac AppControl รองรับการใช้งานภาษาอะไรบ้าง? ตอบ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ดูบทความเต็ม