ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม  ดาวน์โหลด dtac AppControl ไม่สำเร็จ ควรจะทำอย่างไร ตอบ หากคุณเป็นลูกค้าระบบรายเดือน และใช้ส มาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ +4.1 และอยู่ในประเทศไทย แล้วยังมีปัญหาในการดาวน์โหลด กรุณาแจ้งปัญหามาที่ dtac online community หรือโทรติดต่อ call center        
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถใช้ dtac appControl ในต่างประเทศได้หรือไม่? ตอบ  ไม่ได้ ขณะนี้ dtac AppControl ยังไม่รองรับการใช้งานในต่างประเทศ หากคุณใช้งานอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ จะถูกคิดค่าใช้บริการในอัตราปกติ
ดูบทความเต็ม