ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม อยากบล็อกเบอร์ ต้องทำอย่างไร ? ตอบ บริการ call screening เป็นบริการบล็อคหมายเลขเลือกรับสายและเลือกไม่รับสาย  ซึ่งเป็นบริการช่วยจัดการกับ สายโทรเข้าว่าจะเลือกรับสาย หรือเลือกไม่รับสาย ได้สูงสุดถึง 20 เลขหมาย เสียค่าบริการ 30 บาท/เดือน  สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หมายเลข * 7143 คิดค่าบริการโทรออก 3 บาท/ครั้ง โดยสามารถทำรายการได้เฉพาะหมายเลขมือถือ และเบอร์บ้าน เท่านั้น
ดูบทความเต็ม