คำถาม

dtac AppControl สามารถใช้งานผ่าน WIFI ได้หรือไม่?

ตอบ

ไม่ได้ หากมีการเชื่อมต่อ WIFI แอพฯ dtac AppControl จะหยุดการทำงานชั่วคราว และจะเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งเมื่อหยุดการเชื่อมต่อ WIFI

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎18-03-2016 12:01
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง