คำถาม

VPN คืออะไร?

ตอบ

 VPN หรือ Virtual Private Network คือระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เป็นส่วนตัว dtac AppControl ให้บริการโดยดีแทคผ่าน VPN ของดีแทค ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเปิด VPN ไว้ตลอดเวลาระหว่างใช้งาน หาก VPN ถูกปิดไว้ จะทำให้เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามอัตราปกติ

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎18-03-2016 11:56
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง