คำถาม

How to take out your photos and videos from Capture ? 

ตอบ

 We are sorry to inform you that our cloud storage partner, Capture will shut down the service throughout Asia on March 1st, 2018. After this date, everything will be deleted and you will not be able to access your account. We are very sorry for your inconvenience.

 

 We recommended you to back up your photos before the day using Capture Takeout Service at https://captu.re/takeout. This service will archive all photos, create download links and send to your email. We recommended you to use your PC/Mac to download your files.

 

The files :

  • Will be in .zip
  • Each file will be not exceed 2 GB
  • If you have more than 2 GB of photos, it will be splitted into serveral files
  • The link is lasted for 14 days. You will need to request the service again after that.

 

You can use the Capture Takeout Service follow the steps below.

 

  1. Go to takeout.capture-app.com and click Login

c1.png

2. Login with your registered phone number or email address

 

c2.png

 

3. On the first page, you’ll see your email address.

Click next to get a download link via this email or change the email address by clicking Use a different email address

 

c3.1.png

 

4. Confirm your email address

 

c4.1.png

 

5. Capture will get back to you via email when your photos are ready to download. This might take some time.

 

5.1.png

 

6. When you get the email, click Download button in the email.

 

6.png

 

7.  Login again

 

7.png

 

8. Click Download to download your files.

 

8.1.png

 

 

*For your privacy, please don’t forget to logout from your accounts every time you use the service, especially if you use public devices.

 

If you have further questions, please contact Capture at https://support.capture-app.com/hc/en-us/articles/236352848

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎09-11-2017 09:38
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง