คำถาม

ไม่ต้องการให้เครื่อง load รูป Auto หลังจากถ่ายภาพ หรือ ไม่ให้เอารูปจากเครื่องส่งไปที่ Capture ต้องตั้งค่าที่ใด  (iOS,Android)

ตอบ

ที่ตั้งค่า ==> การตั้งค่าการอัพโหลดรูป

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎28-04-2015 02:52
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง