คำถาม

ลูกค้าจดทะเบียนใหม่เปิดเบอร์ใหม่ จะได้Storeageใช้งานเท่าใด  (แบบรายเดือน / เติมเงิน)  และ ใช้เวลาเท่าใด

ตอบ

ลูกค้าเติมเงิน จะได้ 25GB
ลูกค้ารายเดือน จะได้ ตามราคาของแพ็กเกจหลัก
แพ็กเกจหลัก น้อยกว่า 500 บาท จะได้ 25GB
แพ็กเกจหลัก ราคา 500 บาท ถึง 899 บาท จะได้ 50GB
แพ็กเกจหลัก มากกว่า 900บาท ขึ้นไป จะได้ 100GB

และจะได้รับพื้นที่ในการเก็บไฟล์ภายใน 1 ชม

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎28-04-2015 02:54
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง