คำถาม

ลงทะเบียน Capture แล้วจะได้รับ SMS OTP ส่งมาที่มือถือเป็นการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น Sender จะส่งมาคือ

ตอบ

sender จะเป็น +47 580000351307

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎28-04-2015 02:54
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง