คำถาม

ลงทะเบียนหลายๆเบอร์ผูกกับ Email เดียวกัน ลูกค้าจะได้พื้นที่เพิ่มหรือไม่

ตอบ

ไม่ได้เพิ่ม

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎28-04-2015 02:54
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง