คำถาม

Capture App รูปหายทำอย่างไร

ตอบ

กรณีลบรูปที่อยู่บน Capture โดยไม่ได้ตั้งใจ ระบบจะเก็บไว้ในถังขยะเป็นเวลา 30 วันค่ะ ลูกค้าสามารถกู้คืนได้ที่ Capture-app.com

หรือติดต่อ Capture ได้โดยตรงที่  https://support.capture-app.com/hc/th 

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎06-11-2017 02:12
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง