คำถาม

 AutoPay ในดีแทคแอป คืออะไร

ตอบ

AutoPay คือบริการของการชาระค่าบริการรายเดือนผ่านช่องทาง dtac app นี้ จะช่วยให้
ลูกค้าสามารถชาระค่าบริการของเบอร์ตัวเองได้ภายในวันครบกาหนดชาระของทุกๆเดือนโดยอัตโนมัติ

 

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการตัดชำระค่าบริการอัตโนมัติ ผ่านบัตรเครดิต / เดบิต/ ATM หรือผ่านธนาคารกรุงไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการค้างชาระและถูกระงับสัญญาณได้ง่ายๆ ผ่านทางเมนู "การชาระเงินและใบแจ้ง" ภายในแอปพลิเคชัน dtac

 

และลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการชำระค่าบริการอัตโนมัติได้ โดยจะมีผลในรอบบิลถัดไป

การสมัครบริการ AutoPay จะทำการส่งยอดเพื่อรอเรียกเก็บตามวิธีชำระที่ลูกค้าเลือก ก่อนวันครบกาหนดชาระล่วงหน้า 3 วันทาการ และจะมีการเรียกเก็บเงินในครบกาหนดชำระ

 

FAQ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง