คำถาม

ATM SIM: ใครบ้างที่สามารถสมัครใช้บริการ ATM SIM ได้?

ตอบ

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินและแบบจดทะเบียนในระบบ 1800 จากดีแทค ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ กลุ่มลูกค้าองค์กรและ SMEs ตามเงื่อนไขที่กำหนดที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย บัตรเดบิตกสิกรไทย หรือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ใช้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 09:40
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง